نیاز‌ها و راه حل‌ها

در این بخش قصد داریم تغییرات ابتدایی تا پیشرفته که موردنیاز توسعه‌دهندگان و کاربران سیستم‌عامل است را آموزش دهیم.

هم‌چنین مشکلات به وجود آمده برای ما در توسعه‌ی سیستم‌عامل اندروید در قسمت مشکلات بیان می‌گردد تا با همراهی و همفکری دیگر توسعه‌دهندگان مرتفع گردد.

قسمت تغییرات در سیستم‌عامل شامل دو بخش تغییرات قبل از فرآیند ساخت به منظور گردآوری نیاز‌های موجود در فایل نصب سیستم‌عامل و تغییرات در سیستم‌عامل فعال به منظور رفع نیاز کاربران فعال سیستم‌عامل است.