افزودن یک برنامه‌ی پیش‌فرض به سیستم‌عامل اندروید

برای افزودن یک فایل apk پیش ساخته به فرایند build مراحل زیر انجام شود:

۱.در مسیر packages/apps یک پوشه با نام نرم افزار مورد نظر اضافه کنید.

۲.به داخل پوشه رفته فایل apk مورد نظر را قرار دهید و یک فایل با نام Android.mk درست کنید

۳.فایل Android.mk را باز کنید و محتویات زیر را در آن قرار دهید.

LOCAL_PATH := $(call my-dir)

include $(CLEAR_VARS)

LOCAL_MODULE_TAGS := optional
LOCAL_MODULE := <your folder name>
LOCAL_SRC_FILES := <your apk file>
LOCAL_MODULE_CLASS := APPS
LOCAL_MODULE_SUFFIX := $(COMMON_ANDROID_PACKAGE_SUFFIX)

include $(BUILD_PREBUILT)

۴.به مسیر vendor/bna/config رفته و فایل common_bna.mk را باز کنید و عمل زیر را انجام دهید:

PRODUCT_PACKAGES += <your app folder name>

۵.اکنون فرآیند build(ساخت) را دوباره انجام دهید.(مسلما زمان بسیار کمتری صرف فرآیند ساخت خواهد شد)

در صورتی که به ninja: error: missing and no known rule to make it برخورد کردید میتوانید از این لینک استفاده کنید:

https://groups.google.com/forum/#!topic/android-building/p9mkMQhRSFU

اکنون با باز کردن emulator اگر به عنوان مثال برنامه کافه بازار را اضافه کرده باشید خوهید دید: alt text