افزودن کلید دیباگ ADB به سیستم‌عامل

می‌توان در فرآیند ساخت، کلیدی را به عنوان کلید سازنده به سیستم‌عامل معرفی کرد که آن کلید توسط سیستم‌عامل به عنوان تایید شده در نظر گرفته شود و بتواند بدون نیاز به تایید کاربر، از طریق adb به گوشی دسترسی داشته باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد روش اجرای این کار، اینجا را ببینید.