پارتیشن‌ها در اندروید

معرفی پارتیشن‌های اصلی دیسک در گوشی‌های اندرویدی:

  • /system
  • /data
  • /cache
  • /vendor: اجزای مربوط به سخت‌افزار گوشی که معمولاً توسط سازندگان گوشی و قطعات آن ارائه می‌شود. اطلاعات بیشتر...
  • ...