اجرا روی شبیه‌ساز

بعد از پایان یافتن فرآیند ساخت، به راحتی با اجرای دستور زیر می‌توانید نسخه‌ی ساخته شده‌ی خود از سیستم عامل AOSP را روی یک شبیه‌ساز مشاهده کنید. برای اجرای موفق این دستور باید حتما دستورهای source و breakfast را به صورتی که در فرآیند ساخت گفته شده اجرا کرده باشید و عملیات ساخت هم به صورت موفقیت آمیز به پایان رسیده باشد.

emulator

لازم به توضیح است که اجرای اولیه‌ی شبیه‌ساز حدود پنج دقیقه زمان نیاز دارد. همچنین نسخه‌ی مخصوص شبیه‌ساز نسبت به نسخه‌ی اصلی سیستم عامل AOSP دارای امکانات و اپ‌های پیش‌فرض محدودتری است ولی کلیت‌های کارکردی را داراست.