امضای دیجیتالی فرآیند ساخت سیستم عامل اندروید

برای امضاکردن ساخت مربوط به خود مراحل زیر را انجام دهید :

۱.برای تولید کلید تا با آن بتوانید عمل signing را انجام دهید در ریشه‌ی درخت سورس‌کد خود این دستورات را وارد کنید :

subject='/C=US/ST=California/L=Mountain View/O=Android/OU=Android/CN=Android/[email protected]'

در این دستور اطلاعات مربوط به خود را وارد کنید.

mkdir ~/.android-certs

این پوشه را هر جایی می‌توانید تولید کنید.نکته‌ی مهم حفظ و نگهداری از این پوشه است تا در اختیار افراد سودجو قرار نگیرد تا باآن بتوانند سیستم‌عامل شما را دستکاری کنند.

for x in releasekey platform shared media testkey; do ./development/tools/make_key ~/.android-certs/$x "$subject"; done

با اجرای این دستور برای هرکدام از کلید های platform و ... از شما یک password دریافت می‌کند.حتما در حفظ و نگهداری آن‌ها کوشا باشید.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به قسمت مفاهیم / امضای دیجیتالی مراجعه کنید.

۲.حال با اجرای دستور زیر می‌توانید به امضاکردن فایل های apk بپردازید :

./build/tools/releasetools/sign_target_files_apks -o -d <your android-certificate directory address> $OUT/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/*-target_files-*.zip signed-target_files.zip

3.در نهایت برای تولید یک پکیج قابل نصب دستور زیر را وارد کنید :

./build/tools/releasetools/ota_from_target_files -k ~/.android-certs/releasekey --block --backup=true signed-target_files.zip signed-ota_update.zip

در نهایت فایل تولید شده به نام signed-ota_update.zip را در ریشه‌ی درخت سورس کد خود می‌توانید مشاهده کنید و برای نصب کردن آن بر روی گوشی خود به قسمت نصب سیستم‌عامل بر روی گوشی مراجعه کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر از فرآیند امضای دیجیتالی می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید.این لینک نیاز به فیلترشکن دارد.

android signing build