فرآیند ساخت و نصب

در این بخش می‌خواهیم آموزش ساخت سیستم‌عامل اندروید شامل دریافت کد مبدا و ساخت آن و در نهایت فرآیند نصب آن بر روی گوشی‌های مختلف را آموزش دهیم.